7/06/2011

Juň dvatysęčjedinnadsętògo goda / Јуњ дватисечјединнадсетога года

(po Naučnòm Slovjanskòm:)

Sedmý juň dvatysęčjedinnadsętògo goda: Prezident Čehiji Vaclav Klaus v Hamburgě kritikoval vlådų Němècki za protivjędrnų strategijų jéj.

Sedmý juň dvatysęčjedinnadsętògo goda: Vyše mnogo než sto aùtomobilistov zablokovalo Minsk kak protest protiv udrågějšeňju benzina.

Sedmý juň dvatysęčjedinnadsętògo goda: NATO i Rosija provodili svoje pŕvó objediňenó vojnnó učeňje kògda-bųď "Bditeľnó Nebo".

(по србизованам Словјанскам:)

Седми јуњ дватисечјединнадсетога года: Президент Чехији Вацлав Клаус в Хамбурге критиковал владу Немацки за противлједрну стратегију јеј.

Седми јуњ дватисечјединнадсетога года: Више много неж сто автомобилистов заблоковало Минск как протест против удрагејшењју бензина.

Седми јуњ дватисечјединнадсетога года: НАТО и Росија проводили своје прво обједињено војнно учењје кагда-будь "Бдитељно Небо".

Zvųk (čpr): http://www.box.net/shared/t6slpq87tjlq8hq9brc9