5/29/2007

Vesti iz Pol'ska - 28i maj 2007 / Вести из Польска - 28и мај 2007

energetika
Pol'ski minister od environment Jan Šiško (po pol'ski Jan Feliks Szyszko) protestuje protiv direktiva od Evropejska Unija, ktora limituje prava od Pol'ska na emisija od uglerodni dvaoksid k 208,5 milioni toni v godi 2008-2012.
iz ine kraji
Pol'ski premijer-minister Jaroslav Kačin'ski (po pol'ski Jarosław Kaczyński) odleti v Kuvejt v juni.
енергетика
Польски министер од енвиронмент Јан Шишко (по польски Jan Feliks Szyszko) протестује против директива од Европејска Унија, ктора лимитује права од Польска на емисија од углеродни дваоксид к 208,5 милиони тони в годи 2008-2012.
из ине краји
Польски премијер-министер Јарослав Качиньски (по польски Jarosław Kaczyński) одлети в Кувејт в јуни.

No comments: