6/01/2008

Ogen' ubil osem l'udi v rosijski Daleki Vostok / Огень убил осем льуди в росијски Далеки Восток

1i jun' 2008 - Osem l'udi umreli v ogen' v dreveni dom v grod Habarovsk (po ruski Хабаровск). "Ogen' opustošil jednoetažni budinok v subota. Žena, jej dočera, zjat' i pjat' ih znaniki umreli v ogen'. Ver'ut, čo vse iz nim pili," milicijni činovnik skazal. Alkoholizm i otrava od nedobre i nelegal'ne napit`ki jest' jedin iz najviše velike problemi v Rosija. V ves god, tisjači od pijane l'udi umirajut v neščastne slučaji ili ssori.

(od Rejter)

1и јунь 2008 - Осем льуди умрели в огень в древени дом в грод Хабаровск (по руски Хабаровск). "Огень опустошил једноетажни будинок в субота. Жена, јеј дочера, зјать и пјать их знаники умрели в огень. Верьут, чо все из ним пили," милицијни чиновник сказал. Алкохолизм и отрава од недобре и нелегальне напит`ки јесть једин из највише велике проблеми в Росија. В вес год, тисјачи од пијане льуди умирајут в нешчастне случаји или ссори.

(од Рејтер)

No comments: